Przewody sensorowe liniowej detekcji wycieków służą do bezpośredniego wykrywania i sygnalizacji wycieków z dokładnym wskazywaniem źródła wycieku wzdłuż swojej długości. W połączeniu z modułem alarmowym uruchamiają alarm i w zależności od dobranego modułu może wskazać wyciek z dokładnością do 0,1% długości przewodu.

Montowane są pod podłogami technicznymi, w tacach ociekowych, pod podwieszonymi rurami lub wokół rur w pionach technicznych itp. Są wytrzymałe mechanicznie i odporne na korozję oraz ścieranie.

Przewód sensorowy (TraceTek) zbudowany jest z dwóch par przewodów (sygnałowego wzbudzającego alarm i ciągłości przewodu) oraz z rdzenia nośnego. Jedna pętla odpowiada za ciągłość obwodu a druga za detekcję wycieku i podanie miejsca jego powstania. W niektórych przypadkach rdzeń nośny z przewodami umieszczony jest w dodatkowej otulinie ochronnej dostosowanej do środowiska pracy .

Kabel sensoryczny detekcji wycieków cieczy


DLA BUDOWNICTWA

 • Detekcja wycieków cieczy przewodzących prąd (woda):

  • TT1000 - montaż na podłodze lub w nieckach

  • TT1100-OHP - montaż bezpośrednio pod rurociągami

  • TT1100-OHP-THIN - montaż w zbiornikach lub rurach dwu płaszczowych


DLA ŚRODOWISKA PRZEMYSŁOWEGO

 • Detekcja wycieków cieczy przewodzących prąd, (substancje chemiczne, woda zdemineralizowana, glikol):
  • TT3000 - montaż na podłodze lub w nieckach
 • Detekcja wycieków węglowodorów (benzyny, paliwa, oleju napędowego, ropy naftowej; czujniki nie reagują na wodę):
  • TT5000 - montaż w glebie, pod zbiornikami, pod rurociągami
  • TT5000-HUV - z dodatkową powłoką zwiększającą odporność na promieniowanie słoneczne
  • TT5000-HS - z dodatkową powłoką zwiększającą odporność mechaniczną
 • Detekcja wycieków rozpuszczalników (paliwa, ropa naftowa o zwiększonej czułości na substancje organiczne; czujniki nie reagują na wodę):
  • TT5001 - montaż w glebie, pod zbiornikami, pod rurociągami
  • TT5001-HUV - z dodatkową powłoką zwiększającą odporność na promieniowanie słoneczne
  • TT5001-HS - z dodatkową powłoką zwiększającą odporność mechaniczną
 • Detekcja wycieków kwasów i zasad (kwas octowy, chlorek żelaza, kwas azotowy, kwas siarkowy i inne kwasy; czujniki nie reagują na wodę):
  • TT7000-HUV - z dodatkową powłoką zwiększającą odporność na promieniowanie słoneczne

TraceTek TT1000-1M-PC przewód sensorowy

TraceTek TT1000-1M-PC przewód sensorowy
TraceTek TT1000-1M-PC przewód sensorowy

nVent RAYCHEM TraceTek TT1000-1M-PC modułowy przewód sensorowy detekcji liniowej, wykrywający wodę i glikol. Z zainstalowanymi fabrycznie plastikowymi złączami (PC), męski po jednej stronie i żeński po drugiej. 

Montaż: na płaskich powierzchniach jak podłogi, tace ociekowe.

Detekcja cieczy: woda, glikol (50% wody / 50% glikolu).

TraceTek TT1000-3M-PC przewód sensorowy

TraceTek TT1000-3M-PC przewód sensorowy
TraceTek TT1000-3M-PC przewód sensorowy

nVent RAYCHEM TraceTek TT1000-3M-PC modułowy przewód sensorowy detekcji liniowej, wykrywający wodę i glikol. Z zainstalowanymi fabrycznie plastikowymi złączami (PC), męski po jednej stronie i żeński po drugiej. 

Montaż: na płaskich powierzchniach jak podłogi, tace ociekowe.

Detekcja cieczy: woda, glikol (50% wody / 50% glikolu).

TraceTek TT1000-5M-PC przewód sensorowy

TraceTek TT1000-5M-PC przewód sensorowy
TraceTek TT1000-5M-PC przewód sensorowy

nVent RAYCHEM TraceTek TT1000-5M-PC modułowy przewód sensorowy detekcji liniowej, wykrywający wodę i glikol. Z zainstalowanymi fabrycznie plastikowymi złączami (PC), męski po jednej stronie i żeński po drugiej. 

Montaż: na płaskich powierzchniach jak podłogi, tace ociekowe.

Detekcja cieczy: woda, glikol (50% wody / 50% glikolu).

TraceTek TT1000-7.5M-PC przewód sensorowy

TraceTek TT1000-7.5M-PC przewód sensorowy
TraceTek TT1000-7.5M-PC przewód sensorowy

nVent RAYCHEM TraceTek TT1000-7.5M-PC modułowy przewód sensorowy detekcji liniowej, wykrywający wodę i glikol. Z zainstalowanymi fabrycznie plastikowymi złączami (PC), męski po jednej stronie i żeński po drugiej. 

Montaż: na płaskich powierzchniach jak podłogi, tace ociekowe.

Detekcja cieczy: woda, glikol (50% wody / 50% glikolu).

TraceTek TT1000-15M-PC przewód sensorowy

TraceTek TT1000-15M-PC przewód sensorowy
TraceTek TT1000-15M-PC przewód sensorowy

nVent RAYCHEM TraceTek TT1000-15M-PC modułowy przewód sensorowy detekcji liniowej, wykrywający wodę i glikol. Z zainstalowanymi fabrycznie plastikowymi złączami (PC), męski po jednej stronie i żeński po drugiej. 

Montaż: na płaskich powierzchniach jak podłogi, tace ociekowe.

Detekcja cieczy: woda, glikol (50% wody / 50% glikolu).

TraceTek TT1000-25M-PC przewód sensorowy

TraceTek TT1000-25M-PC przewód sensorowy
TraceTek TT1000-25M-PC przewód sensorowy

nVent RAYCHEM TraceTek TT1000-25M-PC modułowy przewód sensorowy detekcji liniowej, wykrywający wodę i glikol. Z zainstalowanymi fabrycznie plastikowymi złączami (PC), męski po jednej stronie i żeński po drugiej. 

Montaż: na płaskich powierzchniach jak podłogi, tace ociekowe.

Detekcja cieczy: woda, glikol (50% wody / 50% glikolu).

TraceTek TT1000-30M-PC przewód sensorowy

TraceTek TT1000-30M-PC przewód sensorowy
TraceTek TT1000-30M-PC przewód sensorowy

nVent RAYCHEM TraceTek TT1000-30M-PC modułowy przewód sensorowy detekcji liniowej, wykrywający wodę i glikol. Z zainstalowanymi fabrycznie plastikowymi złączami (PC), męski po jednej stronie i żeński po drugiej. 

Montaż: na płaskich powierzchniach jak podłogi, tace ociekowe.

Detekcja cieczy: woda, glikol (50% wody / 50% glikolu).

TraceTek TT1000-50M-PC przewód sensorowy

TraceTek TT1000-50M-PC przewód sensorowy
TraceTek TT1000-50M-PC przewód sensorowy

nVent RAYCHEM TraceTek TT1000-50M-PC modułowy przewód sensorowy detekcji liniowej, wykrywający wodę i glikol. Z zainstalowanymi fabrycznie plastikowymi złączami (PC), męski po jednej stronie i żeński po drugiej. 

Montaż: na płaskich powierzchniach jak podłogi, tace ociekowe.

Detekcja cieczy: woda, glikol (50% wody / 50% glikolu).

TraceTek TT5000-0.3M-MC przewód sensorowy

TraceTek TT5000-0.3M-MC przewód sensorowy
TraceTek TT5000-0.3M-MC przewód sensorowy

nVent RAYCHEM TraceTek TT5000-0.3M-MC modułowy przewód sensorowy detekcji liniowej, wykrywający ciecze węglowodorowe. Z zainstalowanymi fabrycznie plastikowymi złączami (MC), męski po jednej stronie i żeński po drugiej. 

Montaż: na płaskich powierzchniach jak podłogi, tace ociekowe, wnętrza zbiorników dwuściennych / dwupłaszczowych.

Detekcja wycieków cieczy: paliwo, benzyna, paliwo lotnicze, olej napędowy, ropa naftowa i podobne ciecze węglowodorowe. Nie reaguje na wodę.

EcoLeak ECO-SC-1 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-1 modułowy strefowy przewód czujnikowy
EcoLeak ECO-SC-1 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-1 modułowy przewód sensorowy wykrywający wodę w dowolnym miejscu na swojej długości. Z jednej strony zainstalowane fabrycznie plastikowe złącze męskie, z drugiej strony zakończony fabrycznie. Współpracuje z modułami alarmowymi Eco-1 oraz Eco-6. Długość 1 m.

EcoLeak ECO-SC-3 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-3 modułowy strefowy przewód czujnikowy
EcoLeak ECO-SC-3 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-3 modułowy przewód sensorowy wykrywający wodę w dowolnym miejscu na swojej długości. Z jednej strony zainstalowane fabrycznie plastikowe złącze męskie, z drugiej strony zakończony fabrycznie. Współpracuje z modułami alarmowymi Eco-1 oraz Eco-6. Długość 3 m.

EcoLeak ECO-SC-5 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-5 modułowy strefowy przewód czujnikowy
EcoLeak ECO-SC-5 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-5 modułowy przewód sensorowy wykrywający wodę w dowolnym miejscu na swojej długości. Z jednej strony zainstalowane fabrycznie plastikowe złącze męskie, z drugiej strony zakończony fabrycznie. Współpracuje z modułami alarmowymi Eco-1 oraz Eco-6. Długość 5 m.

EcoLeak ECO-SC-7 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-7 modułowy strefowy przewód czujnikowy
EcoLeak ECO-SC-7 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-7 modułowy przewód sensorowy wykrywający wodę w dowolnym miejscu na swojej długości. Z jednej strony zainstalowane fabrycznie plastikowe złącze męskie, z drugiej strony zakończony fabrycznie. Współpracuje z modułami alarmowymi Eco-1 oraz Eco-6. Długość 7 m.

EcoLeak ECO-SC-10 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-10 modułowy strefowy przewód czujnikowy
EcoLeak ECO-SC-10 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-10 modułowy przewód sensorowy wykrywający wodę w dowolnym miejscu na swojej długości. Z jednej strony zainstalowane fabrycznie plastikowe złącze męskie, z drugiej strony zakończony fabrycznie. Współpracuje z modułami alarmowymi Eco-1 oraz Eco-6. Długość 10 m.

EcoLeak ECO-SC-15 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-15 modułowy strefowy przewód czujnikowy
EcoLeak ECO-SC-15 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-15 modułowy przewód sensorowy wykrywający wodę w dowolnym miejscu na swojej długości. Z jednej strony zainstalowane fabrycznie plastikowe złącze męskie, z drugiej strony zakończony fabrycznie. Współpracuje z modułami alarmowymi Eco-1 oraz Eco-6. Długość 15 m.

EcoLeak ECO-SC-20 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-20 modułowy strefowy przewód czujnikowy
EcoLeak ECO-SC-20 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-20 modułowy przewód sensorowy wykrywający wodę w dowolnym miejscu na swojej długości. Z jednej strony zainstalowane fabrycznie plastikowe złącze męskie, z drugiej strony zakończony fabrycznie. Współpracuje z modułami alarmowymi Eco-1 oraz Eco-6. Długość 20 m.

EcoLeak ECO-SC-25 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-25 modułowy strefowy przewód czujnikowy
EcoLeak ECO-SC-25 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-25 modułowy przewód sensorowy wykrywający wodę w dowolnym miejscu na swojej długości. Z jednej strony zainstalowane fabrycznie plastikowe złącze męskie, z drugiej strony zakończony fabrycznie. Współpracuje z modułami alarmowymi Eco-1 oraz Eco-6. Długość 25 m.

EcoLeak ECO-SC-30 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-30 modułowy strefowy przewód czujnikowy
EcoLeak ECO-SC-30 modułowy strefowy przewód czujnikowy

EcoLeak ECO-SC-30 modułowy przewód sensorowy wykrywający wodę w dowolnym miejscu na swojej długości. Z jednej strony zainstalowane fabrycznie plastikowe złącze męskie, z drugiej strony zakończony fabrycznie. Współpracuje z modułami alarmowymi Eco-1 oraz Eco-6. Długość 30 m.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl